Dziękujemy / Thank you / Dankeschön

Dziękujemy za złożoną rezerwację. Wkrótce (do 24 godzin) skontaktujemy się z Tobą na podany w rezerwacji adres e-mail, gdzie otrzymasz podsumowanie rezerwacji wraz z dalszymi krokami jej dopełnienia.

Thank you for your reservation. We will contact you shortly (up to 24 hours) to the e-mail address provided in the booking, where you will receive a summary of the booking with the steps to complete it.

Vielen Dank für Ihre Reservierung. Wir werden Sie in Kürze (bis zu 24 Stunden) an die in der Buchung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren, wo Sie eine Zusammenfassung der Buchung mit den Schritten zum Abschluss erhalten.