Regulamin korzystania z sauny i jacuzzi Domki Szumilas

Wysoko cenimy współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. 

Regulamin korzystania z sauny i jacuzzi jest integralną częścią Domków Szumilas i obowiązuje w niej ogólny regulamin obiektu, jak również niniejszy.

Zasady korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie poniższe punkty regulaminu.
 2. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z sauny dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu podczas korzystania z sauny.
 5. Wchodząc do sauny korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie właściciele obiektu Domki Szumilas nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
 7. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 8. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie właściciele i pracownicy Domki Szumilas.
 9. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
 10. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to uszkodzeniem ciała lub oparzeniem.
 11. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 12. W saunach należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 13. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 14. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 15. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
 16. Na terenie strefy saun zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia napojów i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych
  • palenia tytoniu,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 17. Po skończonym seansie należy pozostawić porządek dla następnych korzystających – zabrać zużyte ręczniki, zamknąć drzwi od sauny i budynku.

Zasady korzystania z jacuzzi

 1. Przed wejściem do jacuzzi należy zapoznać się z regulaminem. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie poniższe punkty regulaminu.
 2. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z jacuzzi dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia. Dzieci mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu podczas korzystania z jacuzzi.
 5. Z jacuzzi korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Wchodząc do jacuzzi korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Za skutki zdrowotne przebywania w jacuzzi właściciele obiektu Domki Szumilas nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem.
 7. Zabrania się:
  • korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  • korzystać z jacuzzi w więcej niż 5 osób
  • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
 8. Wejście/wyjście do jacuzzi odbywa się tylko w oznaczonym miejscu (schody) z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 9. W jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 10. Zabrania się dotykania szafki elektrycznej i zaworów hydraulicznych.
 11. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić jacuzzi.